Kwalifikacyjne kursy zawodowe


ROZPOCZNIJ BEZPŁATNĄ NAUKĘ W EKONOMIKU:

W SZKOLE POLICEALNEJ LUB NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

czekamy_na_ciebie

Czas trwania nauki:

  • od jednego do czterech semestrów, w zależności od wybranego zawodu.

 

Forma zajęć:

  • zaoczna (raz na dwa tygodnie w sobotę i niedzielę) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Potwierdzeniem nauki w Szkole Policealnej są zaświadczenia i dyplom wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu:

  • w trakcie kształcenia zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

  • po zakończeniu nauki dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Pełna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

pdf_ico_64

 

Proponujemy (zgodnie z rozporządzeniem MEN 23.01.2011 r.) kursy kwalifikacyjne o tematyce:

 

Ukończenie tego kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

slide_0003